BAKGRUNN

Anne Gerd Samuelsen

Mitt navn er Anne Gerd Samuelsen, og jeg er initiativtaker til og driver av «Arbeidsglede». Jeg har en allsidig bakgrunn med over 20 års erfaring fra det offentlige og det private næringslivet, i tillegg til studier innen et bredt spekter av relevante fagområder. Siden 1990 har jeg holdt en rekke foredrag og kurs innen stressmestring og motivasjon i hele Skandinavia. I 2000 startet jeg firmaet «Arbeidsglede», som tilbyr veiledning innen kommunikasjon, lederutvikling, motivasjon, helse og stressmestring, samt coaching for individer, grupper, bedrifter og organisasjoner.

Kombinasjonen av en teoretisk og erfaringsbasert kompetanse gir verdifull innsikt i de problemer og utfordringer en bedrift og dens ansatte kan møte.

Foregangsinstitusjonen Træleborg

Ønsker du å høre om et sted hvor sykefraværet ble redusert med over 80% ? Mottoet var ”Omsorgen ligger i det enkle” eller om du vil ” det enkle er ofte det beste”. Arbeidsglede, Arbeidslyst og Livsglede ble satt i sentrum.

Jeg har egne erfaringer på at det faktisk går an å skape miljøer slik at arbeidsplassene blir enda bedre. Det forutsetter et godt samarbeid mellom ledelse, medarbeidere og tillitsvalgte. Det forutsetter også at det er handlinger, og ikke ord og teorier alene, som det fokuseres på.