METODER

jQuery(document).ready(function() {
jQuery(«#wpl-testimonial-lite59c20843104d7»).slick({
dots: false,
infinite: true,
slidesToShow: 1,
slidesToScroll: 1,
autoplay: true,
arrows: true,
prevArrow: «

«,
nextArrow: «

«,
responsive: [
{
breakpoint: 1000,
settings: {
slidesToShow: 1
}
},
{
breakpoint: 700,
settings: {
slidesToShow: 1
}
},
{
breakpoint: 460,
settings: {
slidesToShow: 1
}
}
]
});

});

#wpl-testimonial-lite59c20843104d7.wpl-testimonial-section.wpl-testimonial-carousel {
padding-left: 50px;
padding-right: 50px;
}

Ulike foretak møter ulike problemer og utfordringer. For Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS er det viktig å utvikle løsninger som er tilpasset hver enkelt virksomhets behov. Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS benytter seg av et tverrfaglig teorifelt og bredt sammensatte metoder for å løse ditt firmas utfordringer så konstruktivt og effektivt som mulig.

“One size” passer ikke for alle, og da er det viktig å ha kjennskap til et bredt spekter av metoder og ha inngående kunnskap om hvilke tilnærminger som er best tilpasset din virksomhets behov. Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS plukker fra en stor ”bukett” med ulike metoder, og lager et opplegg som er skreddersydd for din virksomhets behov.

Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS tilbyr kompetanse og praktiske øvelser i kommunikasjon og stressmestring. Målet med opplæringen er at den enkelte øker sin arbeidsglede og livskraft, og slik styrker sin egen mestring og opplevelse av helse og livskvalitet og dermed forebygger utmattelsessymptomer.

I læringsprosessen vektlegges bevisstgjøring og selvinnsikt, og betydningen av å forstå seg selv i samspill med andre.

Et effektivt arbeid for å senke sykefraværet handler først og fremst om å skape motivasjon, trivsel, arbeidsglede og helse. Målrettede tiltak for å oppnå dette, kan være svært lønnsomme for bedriften.

 

Oppmerkomshetstrening (OT) – kompetanse i bevisst tilstedeværelse

Du får muligheten til å lære å være mer tilstede med det som skjer i livet ditt her og nå.

Forskning viser at du øker din egen livskvalitet, du blir bedre til å håndtere stressede situasjoner, du lærer å evne og slappe av, og du får mer energi og livslyst.

 

Konflikthåndtering – ulike former for mekling

På alle arenaer i samfunnet oppstår konflikter både på mikro-og makronivå. Det er et stort behov for økt kompetanse på å håndtere konflikter på en konstruktiv måte. Økt kompetanse på håndtering av konflikter fremstår som en nødvendig motvekt til ulike former for destruktive konfliktmønstre på forskjellige nivåer i samfunnet vårt.

 

Kommunikasjon og forandring bygger på komparativ forskning basert på NLP

Det handler om bevisstgjøring av hvordan en kan anvende sin kunnskap og erfaring i den aktuelle kommunikasjons- og endringsprosessen i samspill med andre.
Les mer

 

Coaching

Handler om å bidra til ‘å låse opp’ for enkeltmenneskets potensiale. Med andre ord å få det beste ut av en selv og sine medarbeidere.
Les mer

 

Livsstyrketrening og stressmestring

Egenmestring og kontroll over eget liv gjennom mentale og fysiske øvelser –
å lære er å oppdage gjennom egen kropp, erfaringer, følelser og tanker, og å forstå hvordan disse faktorene samspiller.
Les mer

 

Mindfulness (MBSR)

Mindfulness (MBSR) eller oppmerksomhetstrening (OT) handler om å finne og styrke egne ressurser. Forskning viser at oppmerksomhetstrening kan redusere stress og bedre livskvalitet, samt gi en opplevd psykisk og fysisk helse. Bevisst oppmerksomhet og tilstedeværelse påvirker vår evne til å kommunisere og mestre livet på en optimal måte.

 

Løft

Løsningsfokusert tilnærming – i stedet for å se på problemer og hva som gjøres galt, rettes blikket mot løsningene og det som gjøres riktig.
Les mer

 

JTI – Jungiansk Type index

JTI er et nyutviklet verktøy basert på Jungs teori om mentale preferanser og psykologiske typer. JTI gir den samme form for typefastsettelse som en rekke andre verktøy basert på Jungs teori (eks. MBTI). JTI er imidlertid nyutviklet direkte fra Jungs teori, og inneholder spennende nytenkning i relasjon til andre verktøy blant annet når det gjelder forståelsen av preferansene.
Les mer