REFERANSER

 • AF Gruppen ASA
 • Aker Kværner
 • Alpharma
 • Bil-Service personbiler AS
 • Bygdekinoen AS
 • Concidium Consulting Group
 • Confex – Norges største kursarrangør og utvikler
 • ConocoPhillips Norge AS, Ekofisk Operating Unit
 • Delta
 • Forsikring 1
 • Flexit
 • Hafslund Driftssentral AS
 • Hotel Bristol
 • KGH CUSTOMS SERVICES
 • Kongsberg Maritime AS
 • Land Bedriftshelsetjeneste
 • Lord og Lady, Rock, Klippotequet
 • Film og Kino
 • Meny Eiktoppen
 • NHO / Bedriftsutvikling- og arbeidsmiljøavdelingen
 • NHO / Female future
 • NHO / KomMed
 • Nortura BA
 • Oppland energi
 • Opplysningen 1881 AS
 • SAS Braathens, SASCabin Operations
 • SAS Ground Services
 • Sentrum Røntgeninstitutt
 • Sigdal Kjøkken
 • Skagerak Nett
 • Solar ElektroEngros
 • Sparebanken Hedmark
 • Stabburet AS
 • StatoilHydro ASA – GBS Midstream Services
 • Storebrand Avtaleetablering Person
 • StorkjøkkenForum
 • Sundvolden Hotel
 • Telenor
 • TrygVesta Forsikring
 • Tønsberg Velværesenter
 • Verge-Gruppen as
 • Vestfold Tannlegeforening
 • Volvo personbiler
 • Vidars Herreklær AS
 • Widerøe’s Flyveselskap AS
 • Offentlig forvaltning
 • Andebu kommune
 • Asker kommune
 • ASVO-bedrifter i Lofoten og Vesterålen
 • Barne- og Familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Bodø kommune
 • Bodø kommune (hjelpepleiere, sykepleiere, fagarbeidere, ufaglærte innen Helse- og sosialsektor)
 • Borgarting Lagmannsrett
 • Borre kommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Bykle kommune
 • Departementenes Servicesenter (DSS), Fellestjenesteavdelingen (FTA)
 • Det Kongelige Slott
 • Drammen Drift
 • Drammen kommune (Hjemmetjenesten Bragernes, Service-og informasjon)
 • Eidfjord kommune
 • Emma Hjort skole
 • Etterretningstjenesten
 • Film og Kino AS
 • Fjellinjen AS
 • Flyktningekontoret Bærum kommune
 • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
 • Forsvarets Overkommando
 • Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika
 • Fylkesnemnda i Rogaland
 • Gjerdrum kommune, Utdanning og kultur
 • Hamborgstrøm bo-og behandlingssenter
 • Haugesund kommune
 • Haugesund kommune, Helseavdelingen
 • Haugesund kommune, lederseminar (43 enhetsledere – rektorer, styrere ogledere av omsorgsenheter, samt rådmann og kommunaldirektører)
 • Helsedirektoratet
 • Helse-og omsorgsdepartementet
 • Hordaland Fylkeskommune
 • Hydac AS
 • Institutt for Energiteknikk
 • KFO Tønsberg og Nøtterøy
 • Klima- og forurensingsdirektoratet
 • Kommunal Kompetanse Buskerud
 • Kommunal Kompetanse Vestfold
 • Kommunal Kompetanse Region Vest
 • Kommunal Kompetanse Region Sør
 • Konnerud skol
 • Kristiansund kommune, Bergan sykehjem
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kystdirektoratet
 • Larvik kommune, Bergeskogen
 • Lier kommune
 • NAV arbeidslivssenter i Sogn og Fjordane
 • NAV arbeidslivssenter i Nordland
 • NAV arbeidslivssenter i Vest-Agder
 • NAV Volda
 • NAV Ørsta
 • Nes kommune
 • Nord-Aurdal kommune
 • Nordre Land kommune
 • Norges Bank
 • Norsk Byggforskningsinstitutt
 • NRK produksjonsavdeling
 • Oslo kommune, Bjerke bydel (omsorg for barn, barnevern, sosial, pleie- og omsorg)
 • Oslo kommune, Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter
 • Porsgrunn kommune
 • Produktregisteret AS
 • Re kommune
 • Ringsaker kommune
 • RKK Lofoten
 • Rælingen kommune
 • Saltdal kommune
 • Samferdselsetaten
 • Sandnes kommune
 • Simrad
 • Skatteetaten
 • Sogndal kommune
 • Spydeberg kommune
 • Statens vegvesen, Region Midt
 • Statsbygg
 • Stavanger kommune
 • Steigen kommune
 • Stortinget
 • Studentsamskipnaden Stord/Haugesund
 • Sula kommune
 • Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet
 • Trøgstad kommune
 • Tønsberg kommune (helsevernavdeling)
 • Ullensaker kommune
 • Ullensvang kommune
 • Vestfold fylkeskommune
 • Vestfold Fylkeskommune, Vestfold tannklinikk
 • Vänersborg kommune, Sverige
 • Öckerö kommune, Sverige
 • Ørskog kommune
 • Østfold fylkeskommune
 • Ål, Hol og Gol kommune
 • Ålesund kommune
 • Åmot kommune
 • Årfuglveien Avlastningsbolig
 • Århus kommune, Danmark
 • Åsane hjemmesykepleie, Bergen
 • Akershus Kommandantskap
 • Fagforbundet, Bergen
 • Fagforbundet, Buskerud
 • Fagforbundet, Drammen
 • Fagforbundet, Lier
 • Fagforbundet, Oslo
 • Fagforbundet, Ringerike
 • Fagforbundet Telemark
 • Finansforbundet, avdeling Hedmark
 • KFO Servicesenter for Akershus, Oslo og Østfold
 • Kirkens Bymisjon
 • Kreftforeningen, Seksjon VEST
 • LO, Oslo
 • NITO, BFIs lederdager (avdelingsledere, sjefsbioingeniører og andre ledere i medisinske laboratorier)
 • Norsk Diabetesforbund
 • Norsk Diabetesforum
 • Norsk Helsetjenesteforening
 • Norsk Helsesekretærforbund
 • Norsk Kaffeinformasjon, Kaffedagene 2003
 • Norsk kiropraktorforening
 • Norsk Kommuneforbund
 • Norsk Sykepleierforbund
 • NSFLIS
 • Utdanningsforbundet Drammen
 • Aker Universitetssykehus HF
 • Akershus Universitetssykehus
 • Borgestadklinikken
 • Bærum sykehus
 • Drammen Geriatriske Kompetanse senter
 • Diakonhjemmet Sykehus
 • Eikstunet bo- og behandlingssenter
 • Hallingdal og Valdres bedriftshelsetjeneste
 • Hamborgstrøm bo–og behandlingssenter
 • Haugesund barnehagene (private og offentlige)
 • Helseforetaket Midt-Norge
 • Hellerud Omsorgssenter
 • Helse Bergen HF, lederforum
 • Kragerø Sykehus HF
 • Land Bedriftshelsetjeneste
 • Legevaktskonferansen 2003
 • Løkka bo-og behandlingssenter
 • NAFKAM
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, Demens-dagene 2003
 • Nordlandssykehuset HF (Seksjon for kunnskapsbygging)
 • NSF- LKS
 • NSF-VGO
 • Oslo Universitetssykehus, Ullevål ( ortopedisk avd)
 • Radiumhospitalet
 • Ragna Ringdals Dagsenter / Åsen Voksenopplæringssenter
 • Sarpsborg barne- og ungdomshjem
 • Sentralsykehuset i Stavanger
 • SRI Røntgeninstitutt
 • Stabæktunet bo- og behandlingssenter
 • Sunde bo-og behandlingssenter
 • Sykehuset Buskerud, Kvinneklinikken
 • Sykehusapoteket Radiumhospitalet
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Tonsåsen opptreningssenter
 • Ullevål universitetssykehus
 • Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter
 • Borg videregående skole
 • Folkeuniversitetet, Danmark
 • Forus videregående skole
 • Greveskogen og Melsom Videregående skole, Tønsberg
 • Hallermoen skole
 • Handelshøyskolen BI Nydalen, Oslo
 • Forelesning for HRM – Bachelor of Management
 • Høgskolen i Bergen, Kliniske arbeid med par – videreutdanning
 • Høgskolen i Buskerud, HiBu
 • Høgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskolen i Østfold (etter- og videreutdanning i eldreomsorg)
 • Juristenes Utdanningssenter
 • Karmsund videregående skole, Haugesund
 • Konnerud skole, Drammen kommune
 • Kristiansund videregående skole
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole, Videreutdanningene; avd. for helsefag
 • Lukas-Stiftelsen
 • NAFKAM , Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø
 • Nesodden barneskole
 • Ranevik ungdomsskole
 • Romsdal videregående skole
 • Sola videregående skole
 • Stavanger katedralskole
 • Sælen oppveksttun skole, Bergen
 • Time videregående skole, Stavanger
 • Universitetet i Oslo, videre-og etterutdanning for farmasøyter (VETT)
 • Utdanningsforbundet Haugesund
 • Utdanningsforbundet Oslo
 • Vestbygda skole
 • Ålesund videregående skole
 • Åssiden videregående skole

Artikler