Ordet, livsmestring, inneholder mye.

Å mestre vårt eget liv på en optimal måte, til tross for både oppturer og nedturer, er noe av det viktigste vi ønsker å få til i eget liv.
Det å øke bevisstheten om hvem du selv er, gir et bidrag til å mestre hverdagen på en god måte. Dette handler bl.a. om hvordan du kommuniserer og samhandler, og ikke minst hvordan dette påvirker menneskene rundt deg. 

Styrke motivasjon og gi mer kunnskap

Hvordan kan du bruke erfaringer fra både livet ditt privat og på jobben til å utvikle deg og teamet? Vonde og krevende erfaringer kan bli diamanten i din kompetanse og livet videre.

Jeg lager foredrag tilpasset deg og din virksomhet.

«Anne Gerd er engasjerende å høre på. Hun inkluderer deltakerne på en god måte. Vi fikk utelukkende gode tilbakemeldinger på våre evalueringsskjemaer vedrørende denne forelesningen.»

Anita Jensen, operasjonssykepleier Nordlandssykehuset Bodø