Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS brenner for verdighet i alle relasjoner fra A til Å.

Dette gjelder både i relasjon til barn, ungdom og voksne, i parforhold og ikke minst for eldre og syke som er i siste fase av livet.

Vi kan tilføre eller tappe et menneske for opplevd verdighet på kun noen sekunder. Er du og jeg tilstrekkelig bevisst på det i vår egen hverdag?

Cand.san., konfliktmekler, forfatter og daglig leder

Mitt navn er Anne Gerd Samuelsen, og jeg er initiativtaker til og leder av «Arbeidsglede – Anne Gerd Samuelsen AS».  Jeg har mange års ledererfaring fra privat, offentlig og frivillig sektor. Det har vært stillinger som institusjonssjef, pleie-rehabiliterings-, sosial- og omsorgssjef og seksjonsleder i eldreomsorgen, som høgskolelektor og som markedssjef i bilbransjen. Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning som psykiatrisk sykepleier og som helsesykepleier, samt flere studier innen administrasjon, ledelse og konfliktmekling. Jeg er utdannet livsstyrketrener og er MBSR ( Mindfulness Basert Stress Reduksjon) og MBCT ( Mindfulness Basert Kognitiv Terapi)  sertifisert. Jeg har i tillegg Hovedfag i helsefag (Cand.San) ved Universitetet i Oslo.

Jeg har holdt en rekke foredrag og kurs innen temaene arbeidsglede og motivasjon, helsefremmende arbeidsmiljøer, sortert kommunikasjon og konfliktmekling, samhandling og  stressmestring/ mindfulness. Videre veiledning av enkeltindivider, ledergrupper, bedrifter og organisasjoner .

Jeg opplever at kombinasjonen av teoretisk og erfaringsbasert kompetanse gir verdifull innsikt i de problemer og utfordringer en virksomhet og dens medarbeidere kan møte.

Hvilke tanker du fôrer deg selv med, kan ha stor betydning for din opplevelse av livskvalitet. Kan det være hensiktsmessig å bytte ut noen av disse tankene?

Utdannelse og bakgrunn

Klikk her for utfyllende CV og bakgrunn. 

Livsstilscoach

Anne Gerd Samuelsen var leder for Livsstilspatruljen i TARA i 4 år, og jobbet med å utvikle både enkeltmennesket, team, bedrifter og virksomheter. Se noen artikler fra Tara på linkene nedenfor.
«Slik kjenner du glede»
«Du har verdi»

Utmerkelser

Anne Gerd er en anerkjent foredragsholder og veileder. Hun har blitt kåret til Årets motivator i 2008 og mottok i 2012 Årets Hederspris, på bakgrunn av sine fantastiske prestasjoner på Confex sine kurs og konferanser. 

Halvdan Steinert Nicolaysen, Konsernsjef Confex Group AS skriver:
Denne prisen går til en person som Confex har fått glede av å ha med på laget siden 2000. Som en suverent dyktig og kunnskapsrik fagperson engasjerer hun alltid, uansett målgruppe. Hun evner i tillegg å by på seg selv med glimt i øyet. For oss i Confex er hun helt unik å samarbeide med; stiller alltid opp og er meget godt forberedt; om det er på et enkelt innlegg på en heldagskonferanse eller på en av våre store eventer. Med en egen evne til å trollbinde sitt publikum, gjør hun innholdet levende, med en god blanding av teori, praksis og personlige historier. Hun er presis, etterrettelig, innsiktsfull og gir deltakerne en kombinasjon av latter og tårer!

Andre publikasjoner

Anne Gerd bidrar ofte med sin kunnskap i ulike kanaler, og har blant annet vært profilert i NRK og Tønsbergs blad. Noen av sakene kan du lese her.
«Helsefremmende arbeidsplasser»
«Finn tilbake arbeidsgleden» 
«Grip øyeblikket»
«Har du glemt at jeg er menneske?»
«Finn styrken i den enkelte! Finn styrken i deg selv!»

Utgivelser

Anne Gerd Samuelsen har gitt ut to bøker. Kunsten i tilstedeværelse og Kunsten i samspill – Fra ord til handling.

Kunsten i tilstedeværelse, 2010.

Denne boken tar for seg fenomenet tilstedeværelse og betydningen tilstedeværelse har for eget liv og for samspill med andre. Gjennom praktiske oppgaver og refleksjonsøvelser gir boken deg anledning til å trene på systematisk selvobservasjon av egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser. Dette setter deg bedre i stand til å mestre det som stresser deg i hverdagen. Samtidig øker din emosjonelle intelligens og din evne til å forebygge og løse konflikter. Boken viser hvordan tilstedeværelse virker inn på det å skape gode og helsefremmende relasjoner både i privatlivet og på arbeidsplassen.

Kunsten i samspill, 2006.

Boken handler om kunsten i samspillet mellom mennesker.  Eksemplene i boken handler om mennesker med demenssykdommer, men boken angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv bidrar i det enkelte møte.

Forord 1 er skrevet av Aase-Marit Nygård, tidligere daglig leder for Nasjonal kompetansesenter for aldersdemens ved Ullevål universitetssykehus (byttet navn til : Aldring og Helse, Nasjonal kompetansesenter).

Forord 2 er skrevet av Aud Jorunn Førsund, Universitetslektor. Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, USN – Universitetet i Sørøst-Norge.

Samspillet mellom pasient og pleier i et morgenstell. Hva skjer?

Hovedfagsoppgave ved Det Medisinske Fakultet, Avd. for Helsefag, Universitetet i Oslo, 2003
Gode holdninger hos personalet er helt avgjørende for å hjelpe pasienten med å øke sin intensjonale bue og sitt livsrom. En bevisstgjøring av holdninger hos personalet, og en tro på at selv små justeringer kan få store positive konsekvenser for pasientens opplevelse av aksept. Økt kunnskap om relasjoner og roller samt læring basert på refleksjon over erfaring kan bidra til å styrke pleiernes sosiale kompetanse. Ledelsen ved sykehjemmet har en sentral rolle for at endring skal kunne skje i praksis, og i rollemodellering.