Konflikthåndtering - ta kontakt med Anne Gerd Samuelsen i Arbeidsglede AS

Konfliktmekling

Opplever du konflikter privat eller på jobb som gjør livet utfordrende? Jeg har erfaring fra ulike virksomheter i privat, kommunal, frivillig og statlig sektor med ulikt prosessarbeid vedrørende organisasjonsutvikling, lederutvikling, konfliktmekling og psykososiale arbeidsrelaterte utfordringer.

Ta kontakt hvis dette kan være interessant for deg å ta en uforpliktende samtale om.