Referanser

«Et fyrverkeri av en dame. Jeg følte at hun pratet til meg. Kunnskapsrik, dyktig og rett dame på rett plass. Hun hadde mange poeng som ligger i bakhodet mitt fremdeles.»

Tilskuer, SFO-Lederkonferansen

«Anne Gerd er engasjerende å høre på. Hun inkluderer deltakerne på en god måte. Vi fikk utelukkende gode tilbakemeldinger på våre evalueringsskjema vedr. denne forelesningen.»

Vestboseminaret

«Takk for flott foredraget. Det traff veldig bra! Veldig mange har takket for konferansen og gitt tilbakemelding om at ditt foredrag var helt topp! Både innholdet, som vi alle trengte å høre, men din formidlingsevne er jo i en særstilling; så tusen takk for at du kom og var med oss.»

NFS Vestlandet

Kundeliste

Nedenfor følger et utvalg på kunder jeg har jobbet for:

ASVO-bedrifter i Lofoten og Vesterålen

Andebu kommune

Andøy kommune

Asker kommune 

Asker kommune v/ FOU-enheten

Barne- og Familiedepartementet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Bergen kommune, LRS

Blaker aldershjem

Bodø kommune

Bodø kommune (hjelpepleiere, sykepleiere, fagarbeidere, ufaglærte innen Helse- og sosialsektor)

Borgarting Lagmannsrett

Borre kommune

Buskerud fylkeskommune

Bykle kommune

Bærum kommune

Bærum flykningekontor

Bærum sykehus, kirurgisk poliklinikk

Departementenes Servicesenter (DSS), Fellestjenesteavdelingen (FTA)

Det Kongelige Slott

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Drammen Drift

Drammen kommune (Hjemmetjenesten Bragernes, Service-og informasjon)

Eidfjord kommune

Eidsberg kommune

Emma Hjort skole

Etterretningstjenesten

Film og Kino AS

Finstadtunet

Fjellinjen AS

Flyktningekontoret Bærum kommune

Follo brannvesen

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets Overkommando

Fosterhjemstjenesten fagteamområde Sandvika

Fylkesnemnda i Rogaland

Førde kommune

Gjerdrum kommune, Utdanning og kultur

Hamborgstrøm bo-og behandlingssenter

Haugesund kommune

Haugesund kommune, Helseavdelingen

Haugesund kommune ledersamling (43 enhetsledere – rektorer, styrere og ledere av omsorgsenheter, samt rådmann og kommunaldirektører)

Helse-og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hordaland Fylkeskommune

Hordaland Tingrett

Hydac AS

Institutt for Energiteknikk

KFO Tønsberg og Nøtterøy

Klima- og forurensingsdirektoratet

Kommunal Kompetanse Buskerud

Kommunal Kompetanse Region Sør

Kommunal Kompetanse Region Vest

Kommunal Kompetanse Vestfold

Kongsbergregionen

Konnerud skole

KRIPOS

Kristiansund kommune, Bergan sykehjem

Kunnskapsdepartementet

Kvinesdal kommune

Kystdirektoratet

Larvik kommune, Bergeskogen

Lier kommune

Modum kommune

Nannestad kommune

NAV Volda

NAV arbeidslivssenter i Nordland

NAV arbeidslivssenter i Sogn og Fjordane

NAV arbeidslivssenter i Vest-Agder

NAV Serviceenhet, Oslo

NAV Ørsta

NRK produksjonsavdeling

Nannestad kommune

Nes kommune

Nesodden kommune

Nord-Aurdal kommune

Nordre Land kommune

Norges Bank

Norsk Byggforskningsinstitutt

Nord-Møre Trafikkstasjon

Oslo kommune, Bjerke bydel (omsorg for barn, barnevern, sosial, pleie- og omsorg)

Oslo kommune, Kantarellen Bo- og Rehabiliteringssenter

Oslo kommune, Plan-og bygningsetaten

Oslo VO Skullerud

Porsgrunn kommune

Produktregisteret AS

RKK Lofoten

Re kommune

Ringsaker kommune

RKK Vesterålen

Rogaland Fylkeskommune

Rælingen kommune

Saltdal kommune

Samferdselsetaten

Sandnes kommune

Simrad

Skatteetaten

Ski kommune

Sogndal kommune

Spydeberg kommune

Statens vegvesen, Region Midt

Statped

Statped sørøst, Administrasjonsavdelingen

Statsbygg

Stavanger kommune

Steigen kommune

Stortinget

Studentsamskipnaden Stord/Haugesund

Sula kommune

Sunnfjord kommune

Sveio kommune

Sykehusapoteket ved Radiumhospitalet

Sørum kommune

Tingvoll kommune

Tollmoen barnehage

Trøgstad kommune

Tønsberg kommune (helsevernavdeling)

Ullensaker kommune

Ullensvang kommune

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 

Vestfold Fylkeskommune, Vestfold tannklinikk

Vestfold fylkeskommune

Vestnes kommune

Vänersborg kommune, Sverige

Ål, Hol og Gol kommune

Ålesund kommune

Åmot kommune

Årfuglveien Avlastningsbolig

Århus kommune, Danmark

Åsane hjemmesykepleie, Bergen

Öckerö kommune, Sverige

Øksnes kommune

Ørskog kommune

Østfold fylkeskommune

AF Gruppen ASA

AS Norsk Dental Depot

Aker Kværner

Aktiv Ballangen AS

Akva Group

Alpharma

Barnas have AS

Bil-Service personbiler AS

Bonnier Media

Bygdekinoen AS

Concidium Consulting Group

Confex – Norges største kursarrangør og utvikler

ConocoPhillips Norge AS, Ekofisk Operating Unit

Dahl bygg AS

Delta

Egersund Group

Egersund NET AS

Espira Barnehager AS

Film og Kino

Flexit

Forsikring 1

Gjensidige forsikring

Hadsel Asvo AS

Hafslund Driftssentral AS

Hafslund Driftssentral AS

Hotel Bristol

KGH CUSTOMS SERVICES

Kautokeino Arbeidssenter AS

Kongsberg Maritime AS

Kreditorforeningen Midt-Norge

Land Bedriftshelsetjeneste

Liertoppen kjøpesenter

Lord og Lady, Rock, Klippotequet

Lødingen Arbeidssenter AS

Meny EiktoppenNHO / Bedriftsutvikling- og arbeidsmiljøavdelingen

Moelven Nordia AS

NHO / Female futureNHO / KomMed

NVD AS

Nortura BA

Oppland energi

Opplysningen 1881 AS

SAS Braathens, SASCabin Operations

SAS Ground Services

Sentrum Røntgeninstitutt

Sigdal Kjøkken

Skagerak Nett

Solar ElektroEngros

Sparebanken Hedmark

Stabburet AS

StatoilHydro ASA – GBS Midstream Services

Stiftelsen Betania Alta

Storebrand Avtaleetablering Person

StorkjøkkenForum

Sundvolden Hotel

Søgne og Greipstad Sparebank

Tannstudio AS

Telenor

TrygVesta Forsikring

Tønsberg Velværesenter

Vel-al-plast AS

Verge-Gruppen as

Vestfold Tannlegeforening

Vestnes legesenter

Vestvågøy AS

Vidars Herreklær AS

Visma – Gat Oppgraderingskurs og Brukerkonferanse

Volvo personbiler

Vågar produkter AS

Widerøe’s Flyveselskap AS

Akershus Kommandantskap

Bergen tannlegeforening / «Vestlandsmøtet»

Confex Norge ( alle typer kurs. For eks. «Bli mer tydelig som leder for avdeling eller team», «Konflikthåndtering», «Profesjonell kundebehandling» 

FO Troms og Finnmark

Fagforbundet Telemark

Fagforbundet, Bergen

Fagforbundet, Buskerud

Fagforbundet, Drammen

Fagforbundet, Lier

Fagforbundet, Oslo

Fagforbundet, Ringerike

Finansforbundet Oslo

Finansforbundet, avdeling Hedmark

Finnmarkseiendommene

Folketrygdfondet

KFO Servicesenter for Akershus, Oslo og Østfold

KLP

Kirkens Bymisjon

KS Oslo

KS Trondheim

KS Bergen

Kontorfaglig Forum

Kreftforeningen, Seksjon VEST

Krisesenteret i Moss IKS

LO, Oslo

NHO Buskerud

NITO, BFIs lederdager (avdelingsledere, sjefsbioingeniører og andre ledere i medisinske laboratorier)

NSFLIS

Norges Blindeforbund

Norsk Diabetesforbund

Norsk Diabetesforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Helsetjenesteforening

Norsk Kaffeinformasjon, Kaffedagene 2003

Norsk Kommuneforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norsk kiropraktorforening

PARAT Tromsø

PARAT Trondheim

PARAT Bergen

PARAT Oslo

PARAT Kristiansand

Utdanningsforbundet Drammen

Utdanningsforbundet Østfold

Vestfold Tannlegeforening

Aker Universitetssykehus HF

Akershus Universitetssykehus

Barne-og familietjenesten og Barneverntjenesten i Arna og Åsane

Borgestadklinikken

Bærum sykehus

Bufetat Fosterhjemstjenesten Bodø, Barne-,ungdoms-og familieetaten

Demens-dagene 2003

Diakonhjemmet Sykehus

Drammen Geriatriske Kompetanse senter

Drammen sykehus

Eikstunet bo- og behandlingssenter

Hallingdal og Valdres bedriftshelsetjeneste

Hamborgstrøm bo–og behandlingssenter

Haugesund barnehagene (private og offentlige)

Helgelandssykehuset Mosjøen

Hellerud Omsorgssenter

Helse Bergen HF, lederforum

Helse Stavanger HF

Helse Vest RHF

Helseforetaket Midt-Norge

Klinikk Hammerfest

Kragerø Sykehus HF

Land Bedriftshelsetjeneste

Legevaktskonferansen 2003

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Løkka bo-og behandlingssenter

NAFKAM

NSF- LKS

NSF-VGO

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

NKS Kløveråsen AS

Nordlandssykehuset Bodø

Nordlandssykehuset HF (Seksjon for kunnskapsbygging)

Oslo Cancer Cluster

Oslo Universitetssykehus, Ullevål ( ortopedisk avd)

Pfizer AS

Radiumhospitalet

Ragna Ringdals Dagsenter / Åsen Voksenopplæringssenter

SRI Røntgeninstitutt

Sarpsborg barne- og ungdomshjem

Sentralsykehuset i Stavanger

Stabæktunet bo- og behandlingssenter

Sunde bo-og behandlingssenter

Sykehusapoteket Radiumhospitalet

Sykehuset Buskerud, Kvinneklinikken

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Telemark HF

Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF, Kreftavdelingen

Tonsåsen opptreningssenter

Ullevål universitetssykehus

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vallerhjemmet bo- og behandlingssenter

Vestre Viken HF

Blommenholm skole

Borg videregående skole

Eidskog Montessoriskole

Ekeberg skole

Elverum videregående skole

Folkeuniversitetet, Danmark

Forelesning for HRM – Bachelor of Management

Forus videregående skole

Greveskogen og Melsom Videregående skole, Tønsberg

Hallermoen skole

Handelshøyskolen BI Nydalen, Oslo

Høgskolen i Bergen, Kliniske arbeid med par –videreutdanning

Høgskolen i Buskerud, HiBu

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold (etter- og videreutdanning i eldreomsorg)

Hønefoss videregående skole

Juristenes Utdanningssenter

Karmsund videregående skole, Haugesund

Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad – KAN

Konnerud skole, Drammen kommune

Kristiansund videregående skole

Langnes skole

Lovisenberg Diakonale Høgskole, Videreutdanningene; avd. for helsefag

Lukas-Stiftelsen

Malakoff videregående skole

NAFKAM , Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø

Nesoddtangen skole

RKK Vesterålen

Ranvik ungdomsskole

Raufoss videregående skole

Romsdal videregående skole

Sentrum videregående skole, Kongsvinger

Skadberg skole

Skoleseksjonen Larvik kommune

Sola videregående skole

Stavanger katedralskole

Sælen oppveksttun skole, Bergen

Time videregående skole, Stavanger

Universitetet i Agder

Universitetet i Oslo, videre-og etterutdanning for farmasøyter (VETT)

Utdanningsetaten, Oslo kommune – Skolelederkonferanse

Utdanningsforbundet Haugesund

Utdanningsforbundet Oslo

Vestbygda skole

Ålesund videregående skole

Åssiden videregående skole