Livsmestring og helse

Livet vårt er mangfoldig. Det handler om jobb, familie, samliv, opplevd helse og fritid. Bli mer bevisst på hvilke ressurser du har og hvordan du forvalter dem. Hvordan kan du komme ut av en «negativ spiral», og hvilke verktøy kan du bruke for å skape balanse i livet ditt?

Stress kan være helsefarlig

«Sunt» stress hjelper deg å prestere når du trenger det. 

Får du ikke nødvendig hvile «mellom slagene», kan imidlertid det sunne stresset bli negativt og være helsefarlig.

Stressmestring

Både utbrenthet, depresjon og angst kan ofte begynne med langvarig stress. Det er en vesentlig årsak til sykefravær og opplevd redusert livskvalitet i dag. Negativt stress oppstår når kravene vi møter, eller har til oss selv, er større enn ressursene vi opplever vi har til å mestre situasjonene. Stadig nye krav i skole- og arbeidsliv, i tillegg til den enkeltes krav til seg selv, kan være en utfordring for mange. Gjennom forebyggende arbeid og økt kunnskap, kan du bli bedre rustet til å takle livets opp- og nedturer.
Å forebygge utbrenthet handler om å finne balansen mellom krav og forventninger på viktige livsområder; jobb, familie, samliv, helse og fritid. 

MBSR (Mindfulness-based stress reduction) er det eldste og største stressreduksjonsprogrammet, som er akademisk og medisinsk basert.
Et høyt antall kursdeltakere erfarer ett eller flere av følgende resultater:

  • Færre psykiske og psykosomatiske symptomer
  • Økt evne til å effektivt håndtere stressende situasjoner
  • Økt evne til å slappe av
  • Voksende selvfølelse og kapasitet til å godta seg selv
  • Økt vitalitet

«Mindfulness means paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally».

Jon Kabat-Zinn

Hvilke tanker du fôrer deg selv med, kan ha stor betydning for din opplevelse av livskvalitet. Kan det være hensiktsmessig å bytte ut noen av disse tankene?