Mål

Målet med temaer jeg snakker om i foredragene er å skape helsefremmende arbeidsplasser, arbeids-/livsglede og livsmestring

  • Tilstedeværelse
  • God ledelse
  • Godt samspill
  • Sortert kommunikasjon
  • God konflikthåndtering
  • Stressmestring
  • Omsorg er ikke gitt – før den er opplevd!
  • Verdighet

Det finnes mange utfordringer både i arbeidsliv og hverdagsliv. Trenger du nøkler for hvordan du best mulig kan utnytte mulighetene i din virksomhet eller i ditt liv? Arbeidsglede Anne Gerd Samuelsen AS tilpasser tema og innhold utifra relevante utfordringer hos den enkelte. Å evne å bli bevisst på egen måte å kommunisere på, og å være tilstede på, er helt avgjørende for å kunne være den myndiggjorte personen som både du og andre kan nyte godt av.

Det går opp og ned i livet, og erfaringer setter ulike spor i oss. Selv om hodet vårt ”glemmer”, så husker kroppen. Kroppsminnene gir seg uttrykk både verbalt og nonverbalt.  Dette kan komme til syne i form av for eksempel kroniske smerter uten såkalte objektive funn, slitenhet, glemsomhet, søvnproblemer eller som nedstemthet.

Har du møtt den berømmelige veggen? Har du vært i ferd med å «jobbe deg i hjel»? Tidspresset har vært enormt og du har bare levert, levert og levert… inntil det plutselig sa stopp! Er du klar over at nettopp denne vonde og svært krevende erfaringen, kan bli selveste diamanten i din kompetanse videre i livet? Jeg kan hjelpe deg med å skaffe deg enkle verktøy som du eller arbeidsplassen din kan benytte seg av for å kvalitetssikre at du kommer deg styrket igjennom det hele.

“Gammel dritt er gjødsel for den du er i dag!”
Sakhi

Høres dette relevant ut for deg eller din virksomhet? Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat!