Individuell veiledning

Trenger du en å snakke med? Et tema som du kanskje kan oppleve som utfordrende, enten i ditt private liv eller i ditt arbeidsliv?

Livet er ikke alltid lett, og noen ganger har vi behov for å snakke med noen utenforstående om det som oppleves som vanskelig eller fremstår som en utfordring.

Å bestemme aktuelle samtaletemaer er selvfølgelig  opp til deg, ut i fra din unike livs-eller arbeidssituasjon.